Volwaardig deelnemen

De mens versterken in eigen kracht met mensen die dichtbij staan.

De stichting OZOverbindzorg wil de positie van de mens versterken, zodat ieder volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Mensen of groepen in kwetsbare posities voelen zich beperkt door de grenzen die worden opgelegd door systemen of werkwijzen die buiten hun macht liggen.
Ieder mens heeft unieke wensen over welzijn en gezondheid. En mag bepalen wat waardevolle hulp en zorg is.
Afstemming over hulp en zorg dient de mens als geheel en in relatie tot hun eigen leefwereld en netwerk. Het vergroten van hun leefwereld ten opzichte van de systeemwereld leidt tot meer invloed kunnen uitoefenen op alle leefgebieden.
Het gaat immers over de mens zelf!
We zetten ons in om de mens persoonlijke kracht te laten ervaren én hun maatschappelijk macht te vergroten.