Lopende Onderzoeken

 Jeugd APP Prototype?

Ontwikkelen Jeugd APP Prototype
Uitvoering: TexTownGames
Looptijd: 16 mei tot 30 juni 2022

Binnen de huidige OZO-netwerken zitten al veel jongeren die zijn aangehaakt als ondersteuner, familie of mantelzorger. Maar wat nu als de jongere ook een periode heeft waarin hij of zijn zelf zorgvrager is? Zijn jongeren genegen OZO te gaan gebruiken? Of hebben ze een geheel eigen methode nodig?
 
We kennen de doelgroep jeugd onvoldoende om te weten of OZO wel voldoende aansluit op hun belevingswereld, hun vraag en wensen op het gebied van userinterface, of überhaupt hun gedachten over netwerkzorg/hulp. 
Vanuit de stichting willen we een praktisch onderzoek starten ten behoeve van deze doelgroep jeugd door met jeugd en experts een Jeugd APP Prototype te ontwikkelen. 
Naast ontwikkeling van een APP prototype zal ervaring worden opgedaan met de werkwijze en het betrekken van een nieuwe doelgroep (jeugd). De ontwikkeling van het prototype zal in 6 weken vorm gaan krijgen, m.b.v. het organiseren van een hackathon, die gedurende 1 week duurt met verschillende expertises. Het bedrijf TexTown Games is hierin ervaren ontwikkelaar. Zij maken geen product zonder betrokkenheid van de doelgroep. 


 
logo Tex Town

Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van OZOverbindzorg rondom Jeugd Leaderproject Salland ism gemeente Raalte en gemeente Olst-Wijhe 

Uitvoering: Erasmus University Rotterdam Pauline Hulter MSc, Dr. Bettine Pluut, Dr. Anne Marie Weggelaar MCM

Looptijd: november 2019 tot juni 2021

Vraag: Wat is de toegevoegde waarde van het gebruik van OZOverbindzorg voor het kind/de jongere, ouders, onderwijsmedewerkers, hulp- en zorgverleners rondom hen.

 

" Met onderzoek willen we op wetenschappelijk en onderbouwde wijze het welzijn en de eigen kracht vergroten van mensen, gezinnen, organisaties en van de samenleving als geheel. "

Onderzoeken in voorbereiding

Effectiviteit van Samenwerken in Netwerken en Allianties

Zeer recent hebben wij van twee promovendi van Patrick Kenis (TIAS) een verzoek gekregen tot deelname in een meerjarig praktijk- en actieonderzoek naar (wat zij noemen) netwerkintelligentie. Het onderzoek beoogt ervaringen te inventariseren en te delen binnen en tussen de netwerken om de samenwerking en dus het uiteindelijke resultaat voor de cliënt te verbeteren. De eerste gesprekken zullen binnenkort starten over mogelijke deelname van de stichting en/of de B.V. in dit omvangrijke onderzoek.

 

Next OZO

Wat is/wordt Next OZO? Next OZO is de voorlopige werknaam voor de volgende generatie van het communicatie platform OZO. Er is een onderzoek in voorbereiding om een Blauwdruk te ontwikkelen voor de volgende generatie Next OZO.

Afgeronde Onderzoeken

Onderzoek baten OZOverbindzorg

Uitvoering: SiRM (Strategies in Regulated Markets)

In 2016 hebben wij onderzoek laten doen door adviesburo Roland Berger naar de besparingen op de zorg door invoering van OZO. Dit betrof toen uitsluitend de ouderenzorg. Inmiddels zijn wij ook actief in de GGZ, onderwijs en Jeugdzorg. We hebben besloten het vorige onderzoek te updaten en uit te breiden met de nieuwe doelgroepen. Thijs Stoop, de destijds verantwoordelijk partner bij Roland Berger, is thans partner bij SiRM (Strategies in Regulated Markets), een adviesbureau dat vrijwel uitsluitend werkzaam is in de gezondheidszorg. Dit zijn de onderzoeksresultaten (2020):

De onderzoeksresultaten:
Het gebruik van OZOverbindzorg in Nederland t.a.v. de ouderenzorg, de GGZ en Wmo Jeugdzorg leidt tot:

Hogere kwaliteit van de complexe zorg door:

–        Duidelijke afspraken met alle zorgverleners
–        Sneller stappen ondernemen
–        Preventief handelen, problemen voorkomen.
Helpt zorgvraag in de toekomst te dragen door:

–        Het zorgaanbod van professionals te verhogen
–        De zorgvraag van patiënten te verlagen
–        Betere ondersteuning van de mantelzorgers.

Vermindert de uitgaven in meerdere domeinen van zorg:

–        Zvw:   € 104 miljoen per jaar
–        Wlz:    € 103 miljoen per jaar
–        Wmo: €   66 miljoen per jaar
–        Totaal € 273 miljoen per jaar

Ten opzichte van de totale kosten in Nederland van OZOverbindzorg ad € 22 miljoen per jaar wordt dus jaarlijks tenminste een factor 13 aan zorgaanbod vrijgespeeld door meer efficiënte inzet van hulpverleners.

Het gebruik van een online communicatieplatform ten behoeve van mensen met Dementie.

Jaar: 2019

Wilma Ketelaar en Maarten Coenen, twee onderzoek studenten van de studie Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit hebben hun afstudeeronderzoek voor de Stichting OZOverbindzorg.nl uitgevoerd in 2019. Het onderzoek richtte zich op bevorderende en belemmerende factoren van het gebruik van OZOverbindzorg ten behoeve van de doelgroep mensen met Dementie. Wilma richtte zich in haar onderzoek op de mantelzorgers van mensen met dementie en Maarten op de zorgprofessionals rondom mensen met dementie in de regio Deventer.