Jaarverslagen (ANBI)

Conform de richtlijnen voor stichtingen met een ANBI-status, wordt jaarlijks de financiële verantwoording opgesteld. De financiële verantwoording maakt deel uit van het jaarverslag en wordt jaarlijks op deze website gepubliceerd.

 

Raad van Toezicht over het jaarverslag 2021: ‘We constateren dat de basiswaarden diep verankerd zijn bij zowel het huidige bestuur van de stichting als de BV.