Jaarverslagen (ANBI)

Conform de richtlijnen voor stichtingen met een ANBI-status, wordt jaarlijks de financiële verantwoording opgesteld. De financiële verantwoording maakt deel uit van het jaarverslag en wordt jaarlijks op deze website gepubliceerd.

 

We constateren dat de basiswaarden diep verankerd zijn bij zowel het huidige bestuur van de stichting als de BV.