Activiteiten

De stichting wil haar doelen bereiken door:

 • Onderzoeken 
  Het faciliteren van onderzoeken naar de wensen van mensen in kwetsbare situaties en hun naasten/ mantelzorgers. Zij moeten zich aantoonbaar geholpen voelen door alle energie die wordt geïnvesteerd in de samenwerking rondom en samen met hen;
 • Innoveren   
  Het stimuleren van innovaties voor het verhogen van het welzijn van mensen in kwetsbare situaties, het liefst samen met andere maatschappelijke partners;
 • Samenwerking 
  Het uitvoeren van deze maatschappelijke innovaties en/of deelnemen in organisaties die deze innovaties vormgeven en invoeren in het maatschappelijk veld;
 • Meten 
  Door het meten van de effecten van deze innovaties op het welzijn van mensen, hun persoonlijke netwerk en de betrokken professionals.
 • En meer, mits het bijdraagt aan onze doelen.
" We richten ons op empowerment van mensen. Zodanig dat de mens gesterkt en in staat wordt gesteld zelf te beslissen en te handelen."