Bestuur Stichting OZOverbindzorg

Naast onderstaande bestuursleden, kent Stichting OZOverbindzorg geen personeelsleden. De functie van bestuurslid van Stichting OZOverbindzorg is onbezoldigd.  

Frits Lauterbach

Voorzitter

Frits is vanaf de oprichting in 2012 betrokken als voorzitter van de Stichting OZOverbindzorg.nl. Na zijn studie Industriële Organisatie aan de TU-Delft heeft hij internationaal gewerkt als adviseur en directeur ICT voor grote concerns, laatstelijk als VP en European Director voor Arthur D. Little Int. Inc. Daar was hij o.a. verantwoordelijk voor de Information Management en Change Management praktijk.

Eugenie Tijs

secretaris

Eugenie is sinds 2019 lid van het bestuur, naast secretaris is zij ook penningmeester.  Na verschillende functies als financieel manager in het bedrijfsleven, werkt ze sinds 2012 als freelance controller en adviseur bedrijfsvoering bij opdrachtgevers in zorg en bedrijfsleven.

 

Ida Besten

Bestuurslid

Ida is sinds 2015 lid van het bestuur en heeft als aandachtsgebied Participatie en Eigen Regie. Van origine is zij psychiatrisch verpleegkundige, waarna zij werkte als coördinator Zorgboerderijen voor diverse doelgroepen mensen. Daarnaast heeft zij ervaring als mantelzorger en was zij bestuurslid in de informele zorg.

Raad van Toezicht Stichting OZOverbindzorg

De Raad van Toezicht heeft als doelstelling om samen met het Bestuur van Stichting OZOverbindzorg te waarborgen dat de basiswaarden van de Stichting bij alle activiteiten in beeld zijn en dat de Stichting zich duurzaam ontwikkelt. Dat geldt voor de activiteiten die de stichting zelf ontwikkelt, maar ook vanuit haar rol als aandeelhouder van het online communicatieplatform OZOverbindzorg.

Maarten Smit

voorzitter

Maarten is sinds 2019 lid van de raad van toezicht en sinds 2020 voorzitter. Directeur/eigenaar Me-doc

Profiel foto Marijne Liese

Marijne Liese-Happel

Lid

Sinds juni 2023 is Marijne Liese-Happel lid van de Raad van Toezicht van Stichting OZOverbindzorg. Na haar studie ‘social work’ heeft ze in leidinggevende functies gewerkt in de langdurige psychiatrie, waar ze tevens betrokken was bij innovatieve projecten. Sinds mei 2017 is Marijne werkzaam bij Philadelphia, een landelijke zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze begon als manager in Almere, waar ze innovatieve nieuwe woonlocaties heeft gerealiseerd met de nadruk op familieparticipatie en het bieden van betekenisvol werk. Sinds april 2021 maakt ze deel uit van de afdeling Innovatie & Projecten in haar huidige functie, waar ze zich bezighoudt met sociale innovatie, conceptontwikkeling en community building. Zowel binnen als buiten de organisatie ondersteunt en stimuleert Marijne mensen om zich toekomstbestendig te organiseren. In 2023 behaalde ze haar MSc Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit, waar ze zich in haar afstudeeronderzoek heeft gericht op het realiseren van krachtige communities en sociale transformatie binnen de context van maatschappelijke uitdagingen, vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. De missie en visie van Stichting OZOverbindzorg sluiten perfect aan op haar onderzoek.