Het gaat immers over de mens zelf

Ieder mens heeft unieke wensen over welzijn en gezondheid

En mag bepalen wat waardevolle hulp en zorg is

De mens word versterkt in eigen kracht met mensen die dichtbij staan

Afstemming over hulp en zorg dient de mens als geheel en in relatie tot het eigen netwerk

Ontstaan

De onafhankelijke stichting OZOverbindzorg.nl is in 2012 als burgerinitiatief gestart. Aanleiding was de sluiting van een verzorgingshuis in het dorp Luttenberg. Er bleek behoefte aan afstemming en communicatie rondom de zorg en het welzijn van ouderen die steeds langer zelfstandig thuis bleven wonen. Via de oprichting van het online samenwerkingsplatform OZOverbindzorg konden mensen in kwetsbare situaties, hun familie, buren en zorgverleners de gewenste ondersteuning blijven bieden. Alle communicatie over de zorg en het welzijn van deze mensen verliep via dit online platform. De persoon kan zelf bepalen welke mantelzorgers, familie, vrienden en professionele zorgverleners uitgenodigd worden om mee te doen in het eigen online netwerk. 
Het online platform bleek te voorzien in een grote behoefte. Het breidde zich snel uit in nieuwe regio’s, aantal gebruikers en doelgroepen. Het jaar 2018 is de uitvoeringsorganisatie OZOverbindzorg B.V. op afstand gezet, waarvan o.a. de Stichting OZOverbindzorg.nl aandeelhouder is. De stichting OZOverbindzorg.nl is een ANBI stichting en streeft naar een samenleving waarin mensen samen met familie, vrienden en andere bekenden uit hun netwerk, de kans krijgen de regie te houden over hun eigen leven.

“Ieder mens heeft unieke wensen over welzijn en gezondheid en mag bepalen wat waardevolle hulp en zorg is.”

Onderzoeken
logo Tex Town

Lopende onderzoeken

Jeugd APP PrototypeBaten OZOverbindzorg

Effectiviteit van Samenwerken in Netwerken en Allianties

Afgeronde onderzoeken

Dementie en communicatieplatform


Goede zorg smeed je in goede tijden

Stichting OZOverbindzorg helpt je verder.

Pascal van der Wielen 

Met respect voor eigen regie over het leven

De stichting kiest nadrukkelijk voor een betere samenleving, voor gelijke kansen voor ieder mens. Met respect voor eigen regie over ieders leven. We zien de mens vanuit een holistisch mensbeeld, met behoeften op fysiek, psychisch, sociaal en zingevend vlak. In deze tijd van een veranderende economie, van een groeiende bevolking, waarbij een grote groep vergrijst, wordt naast welvaart steeds meer waarde gehecht aan welzijn. Dit vraagt om innovaties, nieuwe ideeën en nieuwe verbindingen. Digitalisering is een werkelijkheid, wat nieuwe kansen geeft op verbindingen. De stichting OZOverbindzorg wil ruimte geven aan nieuwe ideeën, wil kennis ophalen en beschikbaar stellen voor het benutten van het vormen van nieuwe (digitale) netwerken. Door onderzoek te faciliteren en innovaties te stimuleren. En de mensen om wie het gaat echt te betrekken, zodat zij kunnen mee-ontwikkelen. Heb je een idee? We komen graag met je in contact.